Artikelen

De 4 grootste valkuilen van managers

De 4 grootste valkuilen van managers

De 4 grootste valkuilen van managers . Veel managers vinden loslaten en vertrouwen en verantwoordelijkheid geven aan medewerkers ongelofelijk lastig .

Meer lezen

Bedrijfscoöperatief Leren: de praktijk

Bedrijfscoöperatief Leren: de praktijk

In bedrijfscoöperatief leren is sprake van samenwerken op strategisch-, team- en medewerkersniveau. Deze 3 niveaus zijn nodig. Praktijkcases.

Meer lezen

2 simpele vragen om gelukkig te blijven

2 simpele vragen om gelukkig te blijven

Weet jij de 2 vragen om gelukkig te blijven?

Meer lezen

Bedrijfscoöperatief Leren

Bedrijfscoöperatief Leren

Leren in bedrijven heeft als doel de medewerkers in te kunnen zetten voor maximale winstoptimalisatie en klanttevredenheid. Bedrijfscoöperatief leren

Meer lezen

De 5 frustraties van teamwork

De 5 frustraties van teamwork

In het boek De 5 frustraties van teamwork van Patrick Lencioni openbaren zich vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen.

Meer lezen

De radicaal andere weg: Toewijding

De radicaal andere weg: Toewijding

Veel mensen geloven in motivatie. Maar wat doen we wanneer onze motivatie opdroogt? Toewijding: leven naar je persoonlijke waarheid en bestemming.

Meer lezen

Columns

Hartzaken – meer liefde en compassie

Hartzaken – meer liefde en compassie

Hartzaken – meer liefde en compassie. Wat heel veel mensen zich minder bewust van zijn is dat het hart vooral reageert op alledaagse en emotionele zaken.

Meer lezen

Boer zoekt vrouw

Boer zoekt vrouw

Boer zoekt vrouw, als metafoor voor het bedrijfsleven. Zorg dat medewerkers bewust genieten van de boer en boerin in elkaar. Aandacht voor wat is.

Meer lezen

Onderbrekingen: een vloek of een zegen

Onderbrekingen: een vloek of een zegen

Flow is goed, maar je moet er dus niet in verdwalen. Zie daarom je onderbreking als een zegen in plaats van als een vloek.

Meer lezen

Gouden zondagen – over geluk deel 11

Gouden zondagen – over geluk deel 11

Geluk komt voor degenen die de stap zetten en niet voor hen die alleen maar zoeken.

Meer lezen

Gelukkig is het leven niet volmaakt

Gelukkig is het leven niet volmaakt

De moderne mens lijkt voortdurend te streven naar volmaaktheid, vanuit het idee dat alles maakbaar is. Eenmaal onze doelen bereikt, willen we de situatie ook nog eens volmaakt houden. Ik heb er zo mijn eigen worsteling mee.

Meer lezen

Werk ≠ identiteit

Werk ≠ identiteit

Op de vraag over hun levensloop zijn er mensen die daarop antwoorden door over hun loopbaan te vertellen. De genoten opvoeding, ontvangen ouderboodschappen – overgedragen waarden en normen, zoals over de wijze waarop gevoelens worden getoond – de positie in het gezin, de tijdgeest, hun relaties; kortom het verhaal over hun socialisatie wordt overgeslagen.

Meer lezen

Video

Trends 2015 volgens Adjiedj Bakas

Trends 2015 volgens Adjiedj Bakas

In Trends 2015 presenteert Adjiedj Bakas de belangrijkste trends voor 2015 op terreinen zo uiteenlopend als arbeid, technologie, overheid, samenleving, geopolitiek, business, energie, en mode en design.

Meer lezen

De werkvloer aan de macht

De werkvloer aan de macht

VPRO Tegenlicht meldt in haar documentaire Het einde van de Manager dat de rol van managers onder vuur ligt en de werkvloer aan de macht komt.

Meer lezen

Robert Cialdini’s 6 overtuigingsprincipes

Robert Cialdini’s 6 overtuigingsprincipes

Deze animatie-video beschrijft de zes Geheimen van het Overtuigen zoals die zijn omschreven in het boek Invloed van Robert Cialdini. Het is wetenschappelijk aangetoond dat dit de meest effectieve principes zijn. De stemmen bij deze video zijn van Dr. Robert Cialdini en Steve Martin, CMCT. Welke mechanismen zorgen ervoor dat u ‘ja’ zegt tegen aanbiedingen […]

Meer lezen

Ricardo Semler Inside the Box denken

Ricardo Semler Inside the Box denken

Ricardo Semler spreekt in de nieuwe documentaire van VPRO’s Tegenlicht over ‘hokjesmensen’ die ‘inside a box’ functioneren. En voorwaarden voor wijsheid.

Meer lezen

Stress Management met Maarten de Winter

Stress Management met Maarten de Winter

Als voormalig CEO weet Maarten de Winter welk effect stress heeft op besluitvorming, je persoonlijke leven en het succes van een bedrijf. Als consultant heeft hij uitgezocht waarom bedrijven er niet in slagen om stress te verminderen en laat weten hoe je stress op een andere manier kunt benaderen. Hij licht zijn visie toe in een gesprek met Dawna Jones. Dat doet hij in deze Engelstalige video:

Meer lezen

Drive: over wat ons motiveert

Drive: over wat ons motiveert

Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid over mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk gaan. De oude manier van belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een goed doel. Het gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk minder betrokken raken bij wat we doen.

Meer lezen

Wetenswaardig

De 5 frustraties van teamwork Patrick Lencioni

De 5 frustraties van teamwork Patrick Lencioni

In het boek De 5 frustraties van teamwork Patrick Lencioni openbaren zich vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen.

Meer lezen

De stemming van 2015 – het disruptieve decennium

De stemming van 2015 – het disruptieve decennium

Ruig en ruw, stoer en stekelig. De sfeer is allesbehalve harmonieus, mensen zijn opstandig en rebels, het onbehagen en de ontevredenheid overheersen. Er wordt strijd, soms op leven en dood, geleverd over wie de baas is in de wereld, in de natuur, over onze data en privacy, in onze portemonnee. De tijdperken veranderen. Er vindt een gevecht plaats op zowel politiek, economisch, technologisch als ecologisch gebied, zo blijkt uit MOOD 15.

Meer lezen

Sterk in je Werk

Sterk in je Werk

Verslag symposium Sterk in je Werk over psychosociale problemen binnen politie. Georganiseerd door Politieacademie en Ministerie Veiligheid & Justitie

Meer lezen

taalgebruik beïnvloedt succes organisatieverandering

taalgebruik beïnvloedt succes organisatieverandering

Organisatieverandering en verbetertrajecten in organisaties kunnen succesvoller zijn als managers en medewerkers elkaars taalgebruik en cultuur beter leren begrijpen.

Meer lezen

Onderzoek naar gebruik smartphones toont opmerkelijke verschillen

Onderzoek naar gebruik smartphones toont opmerkelijke verschillen

Oudere zuiniger op Samsung dan jongere op iPhone Nederlanders boven de veertig hebben vaker een Samsung mobieltje en een tablet, terwijl de iPhone vooral populair is onder jongeren tot dertig jaar. Ouderen zijn ook zuiniger op hun smartphone. Ze doen er gemiddeld een jaar langer mee en hebben bijna nooit schade, terwijl zes op de […]

Meer lezen

Kan de politiek een nieuwe beurscrash voorkomen?

Kan de politiek een nieuwe beurscrash voorkomen?

Dit artikel roept de politiek op, om in overleg met het bedrijfsleven, het splitsen van aandelen in de toekomst te verbieden. Dit artikel verklaart, waarom er tijdens de versnellingsfase van een industriële revolutie telkens veel aandelensplitsingen plaats vinden en dat aandelensplitsingen telkens de beurscrash versterken. Door het verbieden van aandelensplitsingen zal een beurscrash in de toekomst minder hevig zijn.

Meer lezen

Andere artikelen

Remo Cantatore

Remo Cantatore

| 20 feb ’15 | 0 Reacties

Remo Cantatore medeoprichter van CSV Company. Strategisch organisatie adviseur met specialiteit het leveren van verbindingen aan personen en organisaties.

Meer lezen

Filosoferen in de praktijk: waarden vinden

Filosoferen in de praktijk: waarden vinden

| 5 feb ’15 | 0 Reacties

Waarden zijn het waard om na te streven; ze geven richting en zin aan je leven, bepalen je gedachten en sturen je gedrag. Filosoferen in de praktijk.

Meer lezen